Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 1.024 for institutions­bælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Med baggrund i ønsket om at knytte Huset og Aalborg Katedralskole sammen i et kultursamarbejde er opstået et ønske om at øge rummeligheden i kommuneplanrammen 1.3.O2.

Flere ejendomme er reguleret via faktiske byggemuligheder (se Bilag K), i rammen har 2 matrikler har bebygelsesprocenter på 90%, mens øvrige ejendomme har en bebyggelsesprocent på 50 (se ovenstående kort). Med dette tillæg hæves beyggelsesprocenten for ejendomme, der ikke er reguleret via Bilag K til 90 %.

Bygningen Hasserisvej 8 (orange skravering) tilføjes en middel bevaringsværdi på 4 i retningslinie 5.2.3 Bevaringsværdige bygninger.

Kommunen har vurderet, at en bebyggelsesprocent på 90 fortsat sikrer områdets arkitektoniske kvaliteter og det grønne præg og samtidig sikrer mulighed for en fortsat udvikling af området.

Rammen er tilføjet muligheder for mindre butikker til salg af egne produkter.

Herudover er der sket mindre redaktionelle ændringer.

25-11-2013