Kommuneplan forsiden

4.1.O3 Vejgård Kirke

Mål

Målet er at sikre gode rammer for kirken og kirkegården. Det er også et mål at sikre områdets grønne karakter, og at kirken fremstår som et synligt vartegn i kvarteret.

Arkitektur - Byrum og landskab

11-12-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Kontor
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10.
Etager: Max. 1.
Højde: Max. 8,5 m, kirken undtaget.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Forarealer, udendørs opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Markante træer skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.