Kommuneplan forsiden

4.1.T1 Vandtårn

Mål

Vandtårnet skal fastholdes, - også som landmark for bydelen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Områdets grønne karakter skal fastholdes.


Vandtårnet ligger højt og er synlig fra store dele af bydelen.
11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå grønt.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.