Kommuneplan forsiden

4.1.T2 Motorvejen

Mål

Målet er at sikre areal til motorvej med udfletningsanlæg o.l. Der lægges vægt på at arealerne langs vejene medvirker til at præsentere Aalborg som en grøn by.


Motorvejen mod nord set fra Hadsundvej.
11-12-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Arealer langs vejanlæg skal fremstå grønne.
Zoneforhold
By- og landzone