Kommuneplan forsiden

4.1.O7 Vejgård Østre Kirkegård

Mål

Målet er at sikre gode rammer for kirkegården og kapellet. Det er også et mål at sikre områdets grønne karakter.


Kapellets klokketårn
Miljø

Krematorium.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kirkegården er meget grøn med store træer.
11-12-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10.
Etager: Max. 2.
Højde: Max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Forarealer, udendørs opholdsarealer, p-pladser mv. skal fremstå grønne.
Markante træer skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone