Kommuneplan forsiden

2.2.T3 Motorvejen S

Mål

Området, der udgør den sydligste del af motorvejsnettet gennem Nørresundby med forgrening til Østergade og Nørresundby midtby, skal fortsat anvendes til tekniske anlæg i form af veje, støjafskærmning mv. I den fremtidige udvikling af området lægges vægt på at sikre offentlige stiforbindelser på tværs af motorvejsnettet samt at sikre vejanlæggene en grønnere fremtoning.


Motorvejens tilkobling i Nr. Uttrup.
Trafik - Veje og stier

Området berøres af en arealreservation til en evt. 3. Limfjordstunnel (paralleltunnel).

22-09-2003
Anvendelse
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Tilstødende rabatter og restarealer skal beplantes, hvor det ikke er til gene for trafiksikkerheden
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Vejreservation, se illustrationsplan
Zoneforhold
Byzone