Kommuneplan forsiden

2.2.T4 Varmecentral m.m. ved Hjørringvej

Mål

Større bygningsanlæg, som fx en ny varmecentral, skal fremstå som markante og velordnede tekniske anlæg i gedigne materialer.

Langs idrætsanlægget og motorvejen skal sikres areal til slørende beplantning.

Miljø

Trafikstøj fra motorvejen.

Trafik - Veje og stier

Stien langs motorvejen indgår som en del af den strækning, der forbinder bl.a. Solsidestien / Nørre Uttrup Skole i syd med Østre Fælledvej /Kystvejen i nord, hvorfra der er direkte adgang til de rekreative områder langs Limfjorden.

10-10-2011
Anvendelse
Tekniske anlæg*
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Tekniske anlæg omfatter varmecentral, pumpestation o.l., overløbsbygværk/ forsinkelsesbassin, gasregulatorstation, antenneanlæg, transformer mv. Der må ikke etableres vindmøller.
Byggemuligheder
Højde: Max. 12 m*
* Gælder ikke for skorsten og tankanlæg
Miljø
Miljøklasse 1-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Ingen vindmøller
Zoneforhold
Byzone