Kommuneplan forsiden

4.2.R4 Kolonihaver

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for et kolonihaverne i haveselskabet "Fritiden". Det er også et mål at området fungerer som et naturnært frirum for byboere.

 

Anvendelse

Kolonihaverne i haveselskabet "Fritiden" er udpeget som varige kolonihaveområder.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kolonihavebevægelsen rummer en tradition for selvbyggeri og skaberglæde. Dette særlige karakteristika er med til at skabe mangfoldige og oplevelsesrige bebyggelser i kolonihaveområderne. Det er hensigten at sikre dette "kreative frirum". 

11-12-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for kolonihaver: Max. 10.
Etager: Max. 1.
Højde: Max 4 m.
Miljø
Fredet fortidsminde (§12).
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå med havepræg.
Rum for kreativitet og arkitektoniske eksperimenter - dog med respekt for naturkvaliteter.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.