Kommuneplan forsiden

4.2.R6 B52

Mål

Målet er at sikre velfungerende rammer for idræt og andre friluftsaktiviteter - til gavn for livet i bydelen.

Det er hensigten, at B52's baneanlæg medvirker til at fremhæve den grønne struktur mellem Universitetsområdet og Golfparken.

09-01-2012
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse og kun i områdets nordvestlige del.
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som en åben grøn flade.
Afskærmende beplantning langs motorvejen.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone