Kommuneplan forsiden

Fordebat Bymidten i Hals

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for Bymidten i Hals. Kommunen vil gerne give mulighed for etablering af en dagligvarebutik i den nordlige del af Midtergade.

Dette kræver en ny planlægning af området. Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra den 15. marts til den 12. april 2021 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Læs mere i debatfolderen:

Fordebatfolder Bymidten I Hals Side 1

Vi vil gerne høre dit synspunkt på planlægningen af bymidten.

Derfor vi vil gerne høre:

  • Hvordan oplever du bymidten i Hals?
  • Hvordan sikrer vi købstadsmiljøet i Hals?
  • Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i planlægningen?
  • Mangler området specifikke funktioner? Eksempelvis boliger, butikker, mulighed for ophold og leg.

Har du andre synspunkter og betragtninger, som du synes, der bør indgå i planlægningen af den centrale del af Hals, så send dem til os. Alle indsendte idéer, bemærkninger og forslag vil blive taget med i en samlet fremlæggelse og behandling i By- og Landskabsudvalget. Opsamlingen vil blive taget med som input i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Udarbejdelsen af disse planer forventes at forgå i løbet af 2021. Et udkast til planerne udsendes derefter i en 8 ugers offentlig høring.

Deltag i debatten
Vi ser frem til at modtage dine input, senest den 12. april 2021.

Du kan sende dine input til Plan & Udvikling via kontaktforumlaren:
www.aalborg.dk/kontakt

eller på email til: plan.udvikling@aalborg.dk

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Lise Overby Nørgård, tlf. 2520 2059.