Kommuneplan forsiden

Fordebat - Energipark Tuekær - Bolle Enge

Aalborg Kommune ønsker i samarbejde med Brønderslev Kommune at igangsætte planlægningen for en energipark ved Tuekær - Bolle Enge mellem Ulsted, Hjallerup og Dronninglund.

Kommunerne har modtaget to ansøgninger.

I Aalborg Kommune fra NRGi Renewables A/S, der ønsker at opføre 15 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter og et solcelleanlæg fordelt på to områder på samlet ca. 180 hektar.

I Brønderslev Kommune fra GK Energi ApS og Eurowind Energy A/S, der ønsker at opføre 15 nye vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

Luftfoto Med Møller Og Solceller Tuekær

Tuekær Visualisering Fra Øst

Dette kræver en ny planlægning af området. Derfor gennemføres en fælles fordebat for begge projekter, hvor alle i perioden fra den 19. marts til den 14. maj 2021 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Læs mere i debatfolderen, hvor der er en nærmere beskrivelse af projektet, planlægning og miljøundersøgelser, den forventede proces samt kort om den såkaldte VE-lov, der er relevant for naboer til vindmøller og solcelleanlæg.

Debatfolderen kan ses her:

Forside Debatfolder - Til Link

Har du kommentarer og bemærkninger til debatfolderen, eller har du andre synspunkter og betragtninger, som du synes, der bør indgå i planlægningen af energiparken, så send dem til os.

Alle indsendte idéer, bemærkninger og forslag vil blive taget med i en samlet fremlæggelse og politisk behandling i By- og Landskabsudvalget, hvor der tages stilling til den videre planlægning.

Opsamlingen på fordebatten vil blive taget med som input til den videre planlægning, som blandt andet omfatter udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan med miljøvurdering samt en miljøkonsekvensrapport.

Udarbejdelsen af disse planer forventes at forgå i løbet af 2021. Et udkast til planerne udsendes derefter i en 8 ugers offentlig høring.

Deltag i debatten
Vi ser frem til at modtage dine kommentarer senest den 14. maj 2021.

Du kan sende dine input til Plan & Udvikling via kontaktforumlaren:
www.aalborg.dk/kontakt

eller på email til: plan.udvikling@aalborg.dk

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Peter Serup, tlf. 2520 2240.

Status

Indkomne bemærkninger

Oplæg mv. fra borgermøde den 29. april 2021

Kommernes oplæg fra borgermøde

Ansøgers præsentation af projektet

Optagelse fra borgermøde 29. april 2021

Spørgsmål og kommentarer fra chatten under mødet

 

Der afholdes borgermøde torsdag den 29. april 2021 kl. 19.

Grundet Covid-19 restriktioner afholdes borgermødet udelukkende digitalt. Der er ikke behov for tilmelding.

Du kan deltage i mødet ved at klikke på dette link:

Link til borgermøde 29. april 2021

Mødet starter kl. 19, så benyt gerne linket 5-10 minutter før.

Der vil være oplæg om projektet og den igangsatte planlægning. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål i chatten.