Kommuneplan forsiden

Fordebat - Udvidelse af ARKIL, Høvejen 101A

Deltag i debatten - Udvidelse af ARKIL, Høvejen 101A

Entreprenørvirksomheden ARKIL har fremsendt ønske om udvidelse af den eksisterende virksomhed, der er beliggende på Høvejen 101A. Virksomheden har eksisteret på adressen siden 1960’erne.

Virksomheden ønsker at udvide kontorfaciliteterne ved at opføre en ny permanent administrationsbygning i området, hvilket kræver en lokalplan og at området udlægges som et erhvervsområde i kommuneplanen.

5 9 111 Annoncekort

Beskrivelse af projektet

ARKIL har opkøbt ejendommen Høvejen 101, som virksomheden ønsker at benytte til ny administrationsbygning. Virksomheden har ikke planer om øvrige ændringer.

Den endelige placering og omfang af ny administrationsbygning vil blive fastsat i lokalplanen, som forventes sendt i offentlig høring i efteråret 2020 inden den endelige vedtagelse.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
De forhold, som Aalborg Kommune vil lægge særlig vægt på i den videre planlægning er:

  • Overgang mellem virksomheden og omkringliggende ejendomme og åbent land
  • Ny bebyggelse og skiltning nærmere Høvejen

Har du bemærkninger til disse fokuspunkter, eller er der andre forhold, som du mener, der skal belyses i den videre planlægning, bedes du sende dem til os.

Foreløbig tidsplan

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for udnyttelsen af området. Disse planer forventes sendt ud i offentlig høring i efteråret 2020.


Deltag i debatten

Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til den forestående planlægning, bedes du sende dem til os, så de kan indgå i det videre arbejde. De skal være modtaget senest d. 25 september 2020 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk


Hvis du har spørgsmål til planlægningen kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Jesper Frost Hansen, tlf. 99 31 20 72, jesper.hansen@aalborg.dk

18-08-2020