Kommuneplan forsiden

Fordebat om byudviklingsplan Stae og Vester Hassing

Aalborg kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan i form af et kommuneplantillæg for Stae og Vester Hassing, så der ligger et opdateret plangrundlag for byerne. Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Stae og Vester Hassing set i en sammenhæng, er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har et særligt byudviklingspotentiale.

Der gennemføres derfor en fordebat i perioden fra 4. maj til 29. juni 2021, hvor alle borgere har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen og konkrete tiltag/projekter i Stae og Vester Hassing, til brug for den videre planlægningsproces.

Der afholdes et digitalt borgermøde 

 onsdag den 26. maj 2021 kl. 19:00 - 20:30

Klik her for at deltage i mødet.

Hvis du vil vide mere, så hent inspiration i dette debatoplæg.

Foreløbig tidsplan
Første led i processen er dette fordebatmateriale, hvor Aalborg Kommune i en periode på ca. 8 uger indkalder synspunkter, ideèr og forslag til planlægningen fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede.

Med udgangspunkt i fordebatten udarbejder Aalborg Kommune en byudviklingsplan for Stae og Vester Hassing, som forventes forventes sendt i høring ultimo 2021.

Sideløbende vurderes muligheden for konkrete forslag til projekter i området i og omkring Stae og Vester Hassing, der kan medvirke til at realisere intentionerne i den nye byudviklingsplan.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen ved Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243.

Du kan desuden fremsende dine ideèr, synspunkter og forslag til planlægningen. Disse skal være modtaget senest den 29. juni 2021 via kontaktformularen til By- og Landskabsforvaltningen - Byudvikling og byggeri:

www.aalborg.dk/kontakt

 Publikation Fordebat Vester Hassing 600 Pixel (2)

Oplæg mv. fra borgermødet den 26. maj 2021

Kommunens oplæg den 26. maj 2021

Optagelse af borgermødet den 26. maj 2021

Spørgsmål og kommentarer fra chatten under mødet

Bemærkninger fremsendt til Aalborg Kommune i fordebatten

 

IMG_1422

IMG_1363

IMG_1347

28-05-2021