Kommuneplan forsiden

Fordebat for butik og erhverv ved Loftbrovej

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om at igangsætte en planlægning for erhvervsområde og detailhandel ved Loftbrovej i Nørresundby.

En virksomhed ønsker at etablere en butik i forbindelse med deres kommende lagerfaciliteter nord for Loftbrovej. Virksomheden har desuden et ønske om at udvide erhvervsområdet mod øst, så virksomheden kan udvide på arealet mellem det eksisterende erhvervsområde og Lerbæk.

Udvidelse af bydelscenter langs Loftbrovej
En butik på det pågældende sted vil forudsætte en udvidelse af bydelscentret ved Bouet. En sådan udvidelse skal begrundes i et opgjort behov for yderligere detailhandelsarealer, og udvidelsen skal ske for at styrke det eksisterende handelscenter. Ud over butikker kan der i området være en koncentration af de funktioner, som er karakteristiske for bydelscentre.

Erhvervsområde vest for Lerbæk
Området øst for det eksisterende erhvervsområde og vest for Lerbæk vurderes at være velegnet som erhvervsareal. Dog skal indpasningen i det kystnære landskab samt det særlige naturområde og den økologiske forbindelse langs bækken sikres.

Loftbrovej, fordebat

Illustration: Udvidelserne af erhvervsområdet og bydelscentret, sammen med særlig natur og økologiske forbindelser. Eksisterende planlagte anvendelser i området vises også.

Spørgsmål til debat

  • Skal der planlægges for en udvidelse af bydelscentret ved Bouet?
  • Skal erhvervsområdet udvides mod øst?
  • Hvilke hensyn til natur og landskab skal vægtes i planlægningen?

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By- og Landskabsforvaltningen, Byudvikling og Byggeri. De skal være modtaget senest 12. november 2021 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, byplanlægger Esben Obeling, på tlf. 99 31 23 61.