Kommuneplan forsiden

Fordebat Nibe, Søndergade og Sygehusvej

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for området ved Søndergade og Sygehusvej i Nibe. Kommunen vil gerne give mulighed for etablering af et sundhedshus og boliger i området.

Dette kræver en ny planlægning af området. Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra den 25. juni til den 13. august 2021 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Læs mere i debatfolderen:

Debatfolder Sundhedshus Forside

Vi vil gerne høre dit synspunkt på planlægningen af bymidten.

Derfor vi vil gerne høre:

  • Hvordan oplever du området?
  • Hvilke funktioner synes du, området skal indeholde?
  • Er der særlige forhold, der skal tages hensyn til i planlægningen

Har du andre synspunkter og betragtninger, som du synes, der bør indgå i planlægningen området, så send dem til os. Alle indsendte idéer, bemærkninger og forslag vil blive taget med i en samlet fremlæggelse og behandling i By- og Landskabsudvalget. Opsamlingen vil blive taget med som input i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Udarbejdelsen af disse planer forventes at forgå i løbet af 2021. Et udkast til planerne udsendes derefter i en 8 ugers offentlig høring.

Deltag i debatten
Vi ser frem til at modtage dine input, senest den 13. august 2021.

Du kan sende dine input til By- og Landskabsforvaltningen, Byudvikling og Byggeri via kontaktforumlaren:
www.aalborg.dk/kontakt

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Lise Overby Nørgård, tlf. 2520 2059.