Kommuneplan forsiden

Fordebat om byudviklingsplan for Vestbyen

Om debatten

Vestbyen Oversigt 

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes en byudviklingsplan for Vestbyen. Derfor inviteres alle til at deltage i debatten om Vestbyens udvikling. Debatperioden er fra den 26. april til den 29. maj 2019.

Afgrænsningen af Vestbyen omfatter kommuneplanrammer for både Vestbyen og Mølholm.

Byudviklingsplanen skal sikre, at byrådets mål og strategier fra ”Fysisk Vision 2025” efterleves. Her er et af nedslagene den attraktive storby, hvor Vestbyen indgår som et fokusområde. Med det udgangspunkt er der taget afsæt i tre temaer fra ”Fysisk Vision 2025”, der også er aktuelle samfundsmæssige udfordringer i Vestbyen. Derudover tages der afsæt i ”Mobilitet 2040”.

Bæredygtig mobilitet
Hvordan kan den bæredygtige mobilitet fremmes, så fodgængere og cyklister får bedre betingelser samt brugen af den kollektive trafik øges?

Rekreative klimaløsninger
Hvilke rekreative løsninger skal der fokuseres på, som løsninger på klimaudfordringerne, samtidig med at bydelens grønne og blå profil bevares og styrkes?

Attraktive byrum
Hvilke områder har særligt potentiale til at blive udviklet til attraktive mødesteder, og hvilke typer af mødesteder og funktioner kan være med til at udvikle bydelen?

Processen med udarbejdelse af en byudviklingsplan for Vestbyen skal dels bestå i en opdatering af kommuneplanen, men også medføre konkrete bud på projekter til en forbedring af bydelen og understøtte den retning som byen udvikles i.

Deltag i debatten
Har du ideer eller forslag til fordebatten, kan du sende dem til Aalborg Kommune i fordebatperioden fra den 26. april til den 29. maj 2019.

Helst på mail til: 
plan.udvikling@aalborg.dk

Alternativt pr. brev til:
By- og Landskabsforvaltningen
Att.: Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mrk. “Byudviklingsplan Vestbyen”

Spørgsmål vedr. fordebatten og den kommende proces kan rettes til Louise Ladefoged pr. mail: louise.ladefoged@aalborg.dk


Vestby debatdag den 6. maj 2019
Der vil blive afholdt en debatdag, hvor du er meget velkommen til at deltage. Det foregår i Haraldslund Vand- og Kulturhus fra kl. 16.00-18.30.

Her har du mulighed for at:

  • Få en snak med rådmand Hans Henrik Henriksen om Vestbyens udvikling
  • Deltage i fernisering af tegninger lavet af elever på Vesterkærets Skole
  • Deltage i en af de to guidede gåture
    1) Tema: Rekreativ klimatilpasning
    2) Tema: Attraktive byrum
  • Mød os på Street Food og i Kvickly Vestbyen

Tilmelding til gåturene sker på www.aalborg.dk/vestbyen.

Tilmelding resten af arrangementet er ikken nødvendig.

Venligst bemærk, at der vil blive taget billeder til arrangementet.

Debathæfte
Der er udarbejdet et debathæfte som optakt til debatten om hvordan Vestbyen skal udvikles. Læs Debathæfte - Vi udvikler Vestbyen sammen

Status

 Forside Vestbyen

Åben debathæftet ved at klikke på billedet herover.