Kommuneplan forsiden

Fordebat - Energipark Aalborg

Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Eurowind Project A/S om Energipark Aalborg ved Nordjyllandsværket, Aalborg Portland og Aalborg Havn.

Det ansøgte projekt består af to forslag med i alt 19 nye vindmøller med en totalhøjde på henholdsvis 150 eller 170 meter fordelt på de tre lokaliteter, samt i alt ca. 520 ha solceller fordelt i to arealer nord og syd for fjorden.

Oversigtskort Til Fordebat

Dette kræver en ny planlægning af området. Derfor gennemføres en fordebat for projektet, hvor alle i perioden fra den 5. maj til den 7. juni 2021 (forlænget fra 2. juni) har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Den 19. maj afholdes digitalt borgermøde om projektet. Deltag ved at bruge linket her på siden eller se nærmere på aalborg.dk under nyheder.

Læs mere i debatfolderen, hvor der er en nærmere beskrivelse af projektet, planlægning og miljøundersøgelser, den forventede proces samt kort om den såkaldte VE-lov, der er relevant for naboer til vindmøller og solcelleanlæg.

Debatfolderen kan ses her.

Har du kommentarer og bemærkninger til debatfolderen, eller har du andre synspunkter og betragtninger, som du synes, der bør indgå i planlægningen af energiparken, så send dem til os.

Alle indsendte idéer, bemærkninger og forslag vil blive taget med i en samlet fremlæggelse og politisk behandling i By- og Landskabsudvalget, hvor der tages stilling til den videre planlægning.

Opsamlingen på fordebatten vil blive taget med som input til den videre planlægning, som blandt andet omfatter udarbejdelse af et kommuneplantillæg og lokalplan med miljøvurdering samt en miljøkonsekvensrapport.

Udarbejdelsen af disse planer forventes at forgå i løbet af 2021. Et udkast til planerne udsendes derefter i en 8 ugers offentlig høring.

Deltag i debatten
Vi ser frem til at modtage dine kommentarer senest den 7. juni 2021 (forlænget fra 2. juni).

Du kan sende dine input til Plan & Udvikling via kontaktforumlaren:
www.aalborg.dk/kontakt

eller på email til: plan.udvikling@aalborg.dk

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Peter Serup, tlf. 2520 2240.

Status

Indkomne bemærkninger

Oplæg mv. fra borgermøde den 19. maj 2021

Kommunens oplæg om planlægningen

Ansøgers præsentation af projekt og VE-ordninger

Præsentation af miljøkonsekvensvurdering

Optagelse fra borgermøde 19. maj 2021

Spørgsmål og kommentarer fra chatten under mødet

 

Der afholdes borgermøde onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.

Grundet Covid-19 restriktioner afholdes borgermødet udelukkende digitalt. Der er ikke behov for tilmelding.

Du kan deltage i mødet ved at klikke på dette link:

Link til borgermøde 19. maj 2021

Mødet starter kl. 19, så benyt gerne linket 5-10 minutter før.

Der vil være oplæg om projektet og den igangsatte planlægning. Herefter vil der være mulighed for at stille spørgsmål i chatten.