Kommuneplan forsiden

Fordebat om byudviklingsplan for Nørresundby

Deltag i debatten 

Orto Til Indstilling

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes en byudviklingsplan for Nørresundby. Derfor inviteres du til at deltage i debatten om Nørresundbys udvikling.

Som grundlag for debatten er der udarbejdet et debathæfte, og der indbydes til debat, hvor alle i perioden fra den 26. april til den 29. maj 2019 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Debatten følges op med en byudviklingsplan, som skal sikre, at Aalborg Kommunes mål og strategier omsættes til konkret planlægning i Nørresundby. Derudover skal byudviklingsplanen samtænkes med igangværende planer og projekter i Nørresundby. Målet er at skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Der tages afsæt i fire emner i debatten:

Identitet, sammenhængskraft, by­liv og mødesteder
Hvad skal sikre identitet og sammenhængskraft - både internt i Nørresundby og med resten af byen på tværs af Limfjorden?

Mobilitet
Hvordan nedbryder vi trafikale barrierer og gør det sikkert og attraktivt at komme til, fra og rundt i Nørresundby?

Det grønne, blå og rekreative
Hvordan kan vi forene den rekreative brug af Nørresundbys grønne områder med indsatser, der styrker forholdene for natur og dyreliv?

Det gode hverdagsliv
Hvilke særlige potentialer og udfordringer rummer Nørresundbys bydele, og hvor­dan sikrer vi fortsat gode rammer for hverdagslivet i Nørresundby?

Debathæftet ”Vi udvikler Nørresundby sammen” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive offentliggjort i perioden fra den 26. april til den 29. maj 2019 som led i debatfasen.

Læs Debathæfte - Vi udvikler Nørresundby sammen

Send dine kommentarer
Har du ideer eller forslag til fordebatten, kan du sende dem til Aalborg Kommune fra den 26. april til den 29. maj 2019.

Vi vil gerne modtage dine idéer, forslag og bemærkninger - senest den 29. maj 2019.

Send dem helst pr mail til: plan.udvikling@aalborg.dk
alternativt pr brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att.: Plan & Udvikling

Spørgsmål vedrørende fordebatten og den kommende planproces kan rettes til planlægger Jeppe Fink tlf. 9931 2245 eller plan.udvikling@aalborg.dk


Aktiviteter under debatperioden
Debatperioden kommer til at indeholde forskellige aktiviteter:

Den 27. april kl. 11.00-13.00 på Nørresundby Torv. Fokus på byrum og forbindelse til Limfjorden. Fortæl dine drømme og ønsker til fremtidens byrum i Nørre­sundby Midtby.

Den 2. maj og 16. maj kl. 15.00-17.30 på Nørresundby Bibliotek. Her kan du møde en medarbejder fra By- og Landskabsforvaltningen og stille spørgsmål til byudvik­lingsplanen.

Den 21. maj kl. 15.00-17.30 på Lindholm Station. Lindholm Station skal udvikles til et mobilitetsknude­punkt. Kom med dine input til hvilke transportmidler, det skal være muligt at skifte imellem, samt hvad der kan være med til at gøre ventetiden mere interessant.

Den 28. maj kl. 16. 00 - 18.00 Cykeltur med rådmand for By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Hen­riksen. Mødested, hvor Lufthavnsstien krydser Lind­holm Brygge. Kom med på cykeltur langs Limfjorden fra Lindholm til Nørre Uttrup. Undervejs drøfter vi visioner­ne for rekreation, natur, mobilitet, byrum og byudvikling i de områder, vi passerer. 

Maj 2019 Byvandringer med lokalhistorisk perspektiv. Tider og mødested annonceres på www.aalborg.dk/noerresundby. I løbet af debatperioden inviterer Nør­resundby/Sundby-Hvorup lokalhistoriske Forening på byvandringer i det historiske Nørresundby. 

Tilmelding er ikke nødvendig.

Læs mere om processen indtil videre på:
www.aalborg.dk/noerresundby 

Status

 Forside

Åben debathæftet ved at klikke på billedet herover.