Kommuneplan forsiden

Tillæg 2.022 Byudviklingsplan for Nørresundby med miljørapport

Aalborg Byråd godkendte den xxx 2020 et forslag til kommuenplantillæg 2.022 med miljørapport for Nørresundby.

I perioden

xxx 2020 til den xxx 2020

er planforslaget fremlagt i offentlig høring

Planen består af:

 

  • retninglinje xxxx???
  • retningslinje xxx????

Kommuneplanrammer Nørresundby Midtby (2.1):

Kommuneplanrammer Nørre Uttrup (2.2):

Kommuenplanrammer Løvvang (2.3): 

Kommuneplanrammer Lindholm (2.4):

 Kommuneplanrammer Stigsborg (2.6):

Landområde Nørresundby

  • Kommuneplanramme 2.5.R1 Voerbjerg Kær (???)
  • Kommuneplanramme 2.5.R2 (????)

Planen er først og fremmest tænkt sm en digital plan. det er op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planen indhold eller brug, er du velkommen ti lat kontake Jeppe Fink tlf. 9931 xxxxx.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den xx.xxx 202 fremsendes via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg 2.022 er der udarbjedet en miljørapoprt (MV). Rapporten indeholder en miljøvurdering (MV) efter lov om mijøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Kommunens planer

Alle planforslag kan ses her:

Alterantivt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby