Kommuneplan forsiden

Fordebat til kommuneplantillæg, Institution, Bejsebakkevej, Hobrovejkvarteret

Der er pasningsgaranti i Aalborg Kommune. Det betyder, at forældrene altid er sikret en plads indenfor det pasningsgarantiområde, hvor de bor. Konkret planlægges pasningsgarantien på baggrund af befolkningsprognosen, som også indregner ændringer pga. nybyggeri, flyttemønstre, generationsskifte.

For at imødekomme et øget behov for pasning i kommunen, er det politisk besluttet at opføre en række nye daginstitutioner, for at tilgodese pasningsbehovet bl.a. i Hasseris.

Der er derfor udset et areal i den vestlige del af Hobrovejkvarteret, beliggende tæt ved større områder, som er udstykket til boligformål. På nedenstående kort vises den placering, hvor ny daginstitution forventes opført. Den endelige placering af byggeri, vejadgang m.m. afklares i en eventuel kommende lokalplan.

Bejse

Beskrivelse af projektet
Projektet er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at opføre en række nye daginstitutioner, for derved at kunne fastholde pasningsgarantien i kommunen. Aalborg Kommune har oplevet en befolkningsvækst de senere år, der presser pasningsgarantien. For at imødekomme den store efterspørgsel, er der på budgettet afsat midler til at opføre nye daginstitutioner, heraf en i Hobrovejkvarteret.

Den nye daginstitution forventes at skabe plads til 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Dette kræver en bygning på ca. 1.450 m², hvilket indgår i de ca. 9.600 m², som projektet forventes at udgøre i alt inkl. udendørs legearealer, parkering m.m.

Det forventes, at der bliver vejadgang til daginstitutionen fra Bejsebakkevej.

Spørgsmål til debat

Vi vil gerne høre dit synspunkt på planlægningen af en institution.

• Skal der planlægges for en institution ved Bejsebakkevej?

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for udnyttelsen af området. Kommuneplantillægget vil ændre anvendelsen for det konkrete projektområde fra let-erhverv til offentlige formål, herunder daginstitution.

Disse planer forventes sendt ud i offentlig høring primo 2023.

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By- og Landskabsforvaltningen, Byudvikling & Byggeri. De skal være modtaget senest 18. marts 2022 via kontaktformularen: https://www.aalborg.dk/kontakt/.

Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Omid Hassani, via kontaktformularen.

17-02-2022