Kommuneplan forsiden

Deltag i debatten – Omdannelse af Søvangen

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for området ved Søvangen. Kommunen vil gerne omdanne de gamle erhvervsarealer og kommunens boliger til et område med etageboliger op til 8-12 etager.

Omdannelsen af Søvangen kræver en ny planlægning af området. Derfor gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra den 22. januar til den 26. februar 2021 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces.

Læs mere i debatfolderen:

Læs fordebatmaterialet

Vi vil gerne høre dit synspunkt på omdannelsen af Søvangen
Derfor vi vil gerne høre:

• Hvordan bruger du området?
• Hvad betyder parken og fjorden for stedet?
• Hvordan bruger du stiforbindelser til Aalborg, til strandparken m.m.?
• Er der brug for nye rekreative forbindelser?
• Hvilke funktioner, f.eks erhverv- eller fritidsfunktioner, mangler området?

Har du andre synspunkter og betragtninger, som du synes, der bør indgå i planlægningen af Søvangen, så send dem til os. Alle indsendte idéer, bemærkninger og forslag vil blive taget med i en samlet fremlæggelse og behandling i By- og Landskabsudvalget. Opsamlingen vil blive taget med som input i udarbejdelsen af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Udarbejdelsen af disse planer forventes at forgå i løbet af 2021. Et udkast til planerne udsendes derefter i en 8 ugers offentlig høring.

Deltag i debatten
Vi ser frem til at modtage dine input, senest den 26. februar 2021.

Du kan sende dine inputs til Plan & Udvikling via kontaktforumlaren:
www.aalborg.dk/kontakt

Alternativt pr. brev til:
By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Annemarie S. Pedersen, tlf. 25 20 22 24.

Status

Søvangen