Kommuneplan forsiden

Fordebat om byudvikling i Langholt

Aalborg Kommune har den 24. juni 2021 besluttet at igangsætte en revision af kommuneplanen for Langholt by med henblik på at vurdere mulighederne for yderligere boligudbygning, og dermed bosætning i byen.

Baggrunden for debatten er et ønske om en dialog, om hvor og hvordan den videre byudvikling af Langholt skal/kan ske.

Kommunen ønsker derfor at indkalde synspunkter, ideer og forslag, forud for igangsætning af en revision af kommuneplanen for Langholt by.

Fordebat Udklip 600 Pixel (2)

Spørgsmål til debat

  • Hvad vil en balanceret byudvikling være for Langholt?
  • Hvilke forhold synes du, at der skal tages hensyn til i den videre udvikling af Langholt?
  • Hvor skal/kan der bygges nye boliger i Langholt?
  • Hvilken type af boliger er der behov for i Langholt?
  • Er der områder i Langholt, der kan byomdannes, og områder der kan tænkes anderledes?
  • Kan afgrænsningen af Langholt være anderledes i forhold til boligudvikling?
  • Hvor kan den fremtidige retning for byudvikling være?

Har du bemærkninger til disse spørgsmål og kort, og er der andre forhold, som du mener skal belyses i det videre planlægningsarbejde, så send dem gerne til os.

Foreløbig tidsplan
Første led i processen er denne fordebat, hvor Aalborg Kommune i en periode på ca. 4 uger indkalder synspunkter, ideèr og forslag til planlægningen for byudvikling i Langholt fra borgere, interesseorganisationer og andre interesserede.

Der afholdes borgermøde i Langholt Hallen

Øster Hassingvej 10, 9310 Vodskov

onsdag den 18. august 2021

kl. 19:00 - 20:30

Dias fra borgermødet den 18. august 2021.

For at deltage skal du fremvise Coronapas, og tilmelde dig på dette link.

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune igangsætte en mere detaljerede planlægning for Langholt by med en revision af kommuneplanen i form af et kommuneplantillæg.

Et forslag til kommuneplantillæg forventes udsendt i offentlig høring i 8 uger ultimo 2021.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen ved Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243.

Du kan desuden fremsende ideèr, synspunkter og forslag til planlægningen. Disse skal være modtaget senest den 8. september 2021 via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

 

IMG_0159_250 Pixel
IMG_0174_250 Pixel
IMG_0164_250 Pixel

Dias fra borgermøde den 18. august 2021.

Bemærkninger fra fordebatten i perioden 11. august til 8. september 2021.

Opsamling på fordebatten behandlet af By- og Landskabsudvalget den 10. december 2021

13-12-2021