Kommuneplan forsiden

Fordebat om byudviklingsplan for Vejgaard

Deltag i debatten 

Vejgaard Afgraensning

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes en debat om udviklingen af Vejgaard. I den forbindelse vil kommunen gerne høre, hvilke ønsker og idéer borgerne har til udviklingen.

Derfor er der udarbejdet et debatoplæg bestående af et debathæfte, og der indbydes til debat, hvor alle i perioden fra den 26. april til den 29. maj 2019 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for den videre proces. 

Formål med planlægningen
Byudviklingsplanen skal blandt andet sikre, at Aalborg Kommunes mål og strategier fra ”Fysisk Vision 2025” omsættes til konkret planlægning i Vejgaard. Den er samtidigt et servicetjek af det eksisterende plangrundlag, der sætter rammen for bydelens udvikling. Målet er blandt andet at byudviklingen skal ske med afsæt i de lokale kvaliteter og samtænkes med igangværende planer og projekter. Hermed kan der opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Debathæftet ”Vi udvikler Vejgaard sammen” vil efter By- og Landskabsudvalgets godkendelse blive offentliggjort i perioden fra den 26. april til den 29. maj 2019 som led i debatfasen.

I debathæftet rettes fokus på følgende emner og spørgsmål:

Det gode hverdagsliv
Sammenholdet og foreningslivet i Vejgaard er stærkt. Hvordan styrker vi bedst samarbejdet i det lokale kultur- og foreningsliv for at skabe en bedre bydel for alle? 

Det grønne og det rekreative
Vejgaard har få men store grønne arealer. Hvordan kan vi styrke bydelens grønne profil og forene den rekreative brug af de grønne arealer, med indsatser der styrker forholdene for natur og dyreliv?

Mobilitet
Der er en nær kobling mellem byudvikling og mobilitet. Hvordan løser vi lokale udfordringer og gør det sikkert og attraktivt at komme rundt i Vejgaard fremadrettet?

Byudvikling
Flere områder i Vejgaard står over for omdannelse. Hvordan sikrer vi en byudvikling, der bygger videre på eksisterende kvaliteter? Er der områder hvor der skal gives mulighed for mere nyt og områder hvor der skal holdes igen? 

Læs Debathæfte - Vi udvikler Vejgaard sammen

Send dine kommentarer
Har du ideer eller forslag til fordebatten, kan du sende dem til Aalborg Kommune fra den 26. april til den 29. maj 2019.

Vi vil gerne modtage dine idéer, forslag og bemærkninger - senest den 29. maj 2019.

Send dem helst pr mail til: plan.udvikling@aalborg.dk alternativt pr brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Att.: Plan & Udvikling

Spørgsmål vedrørende fordebatten og den kommende planproces kan rettes til planlægger Iben Andersen tlf. 2520 2087 eller plan.udvikling@aalborg.dk

Aktiviteter under debatperioden
Debatperioden kommer til at indeholde forskellige aktiviteter:

Torsdag den. 2. maj 2019, Vejgaards udvikling
Kl. 19 -21 på Vejgaard bibliotek.
Oplæg ved Aalborg Kommune om Vejgaards udvikling og de bymæssige strukturer, der stadig i dag stadig sætter sit præg på bydelen. Hvis vejret er til det vil der efter oplægget være mulighed for en kort byvanding i det centrale Vejgaard.
Arrangør: Lokalhistorisk arkiv.

Mandag den 6. maj 2019, Bymidtens muligheder
Kl. 19-21, Omnihuset, Filstedvej 10b.
Dialogworkshop om fremtidens bymidte. Vejgaard skal fortsat være en attraktiv bydel, med en levende og grøn bymidte med plads til alle - men hvordan skal bymidten styrkes og udvikles? Vær med når vi sammen med samrådets bymidtegruppe drøfter og undersøger hvordan vi skaber rammerne for en god og levende bymidte i Vejgaard.
Tilmelding senest den 2. maj på: www.blf.nemtilmeld.dk

Tirsdag den 21. maj 2019, Byudvikling i Vejgaard
kl. 19-21, Vejgaard Boldklub, Sofievej 31.
Mød Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen og medarbejdere fra Aalborg Kommune når vi sammen med samrådets arbejdsgrupper drøfter og undersøger fremtidige byudviklingsprincipper i Vejgaard.
Tilmelding senest den 16. maj på: http://www.blf.nemtilmeld.dk

 

Status

Forside Vejgaard

Åben debathæftet ved at klikke på billedet herover.