Kommuneplan forsiden

Tillæg 4.070 Damvarmelager ved Rørdal

Aalborg Byråd godkendte den xx. xx 2021 et forslag til kommuneplantillæg 4.070 for etablering af et damvarmelager ved Rørdal .

I perioden

xx. xx 2021 til den xx. xx 2021

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

  • Redegørelse til tillæg 4.070 Damvarmelager ved Rørdal 
  • Retningslinje 11.2.6 Rekreative ruter
  • Kommuneplanramme 4.10.T1 xx

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Sammen med kommuneplantillægget offentliggøres et forslag til lokalplan 4-10-110 Damvarmelager, Rørdalsvej, Landområde Øst.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Lise Overby Nørgård, tlf. 2520 2059.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den xx. xx 2021 fremsendes til By- og Landskabsforvaltningen, Plan & Udvikling, via kontaktformularen:

www.aalborg.dk/kontakt

Miljørapport
I forbindelse med kommuneplantillægget er der udarbejdet en miljørapport efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)". Miljørapporten findes sammen med lokalplan4-10-110 Damvarmelager, Rørdalsvej, Landområde Øst.

VVM

Kommunens planer
Alle planforslag kan ses her:

Alternativt ved personlig henvendelse hos:

  • Bibliotekerne i Aalborg Kommune
  • By- og Landskabsforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby
09-11-2020