Kommuneplan forsiden

Tillæg 1.035 Den nordlige del af Håndværkerkvarteret og Åparken

Aalborg Byråd godkendte den xx.xxxx 2017 et forslag til kommuneplantillæg 1.035 for Den nordlige del af Håndværkerkvarteret.

I perioden

x. xxxx til den xx.xxxx 2017

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

Planen består af:

Ud over selve planen er følgende dokument vedlagt som bilag:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Martin Heidetlf. 99312036.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den xx. xxxx 201xx fremsendes til:

By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 Postboks 219 9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

Miljøvurdering 
I forbindelse med kommuneplantillæg 1.035 er der udarbejdet en miljørapport (MV). Rapporten indeholder en miljøvurdering (MV) efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Klik her for at se miljørapporten, og klik her for at se screening/scopingen af planforslaget. 

25-04-2016