Kommuneplan forsiden

Fordebat om boliger ved Forårsvej, Øster Sundby

Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for nye boliger på et areal omkring Forårsvej 82D ved Øster Sundby.

Beskrivelse af planønsket
Der ønskes planlagt for boliger i form af parcelhusgrunde eller tæt-lav boligbebyggelse på arealet, der ligger i forlængelse af landsbyen Øster Sundby. Derfor skal landsbyens afgrænsning udvides til at omfatte arealet.

Øster Sundbys karakter af landsby ønskes fastholdt, hvorfor der vil være tale om nogle få grunde til boligbebyggelse. Arealet er støjbelastet fra råstofområdet (Kridtgraven) mod nord, og der skal derfor etableres støjafskærmning af arealet, hvis det skal benyttes til boliger.

Fordebat, Forårsvej

Spørgsmål til debat

  • Bør Øster Sundby udvides til at omfatte arealet ved Forårsvej 82D?
  • Hvordan sikres Øster Sundbys karakter af landsby ved udvidelsen?
  • Hvor mange nye boliger bør der bygges på arealet?
  • Hvordan skal området afskærmes mod støj fra råstofområdet mod nord?

Deltag i debatten
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag til By- og Landskabsforvaltningen. De skal være modtaget senest 2. juli 2021 via kontaktformularen: www.aalborg.dk/kontakt.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til planlægningen, er du velkommen til at kontakte By- og Landskabsforvaltningen, byplanlægger Esben Obeling, tlf. 99 31 23 61.

Der ønskes planlagt for boliger i form af parcelhusgrunde eller tæt-lav boligbebyggelse på arealet, der ligger i forlængelse af landsbyen Øster Sundby. Derfor skal landsbyens afgrænsning udvides til at omfatte arealet.

 

Øster Sundbys karakter af landsby ønskes fastholdt, hvorfor der vil være tale om nogle få grunde til boligbebyggelse. Arealet er støjbelastet fra råstofområdet (Kridtgraven) mod nord, og der skal derfor etableres støjafskærmning af arealet, hvis det skal benyttes til boliger.

 

04-06-2021