Kommuneplan forsiden

6.1.O6 Svenstrup Kirke

Mål

Målet er at skabe gode rammer for kirkelige aktiviteter og bevare de rekreative værdier i området samt kirkens betydning som landemærke.

Anvendelse

Området kan anvendes til kirke og aktiviteter i relation hertil fx undervisning o.l. Området har også store rekreative kvaliteter.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger markant i skoven hævet over Svenstrup by ved randen af en skrænt, der med sparsom beplantning danner en fin overgang fra byen til kirkeområdet og skov- og bakkelandskabet mod nord. I kraft af højdeforskellen har kirken også betydning som landmærke for byen.

09-08-2021
Anvendelse
Kulturelle formål
Rekreative formål

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Der kan opføres mindre bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kirken fastholdes som landemærke.
Kirken skal opleves som en del af skov- og bakkelandskabet.
Området syd for kirken skal friholdes for høj beplantning.
Trafik - Veje og stier
Adgangsvej fra Skipper Clements Vej.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.