Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.030 for udvidelse af bydelscentret i Gug

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

 

Aalborg Kommune har igangsætte en planlægning for at udvide det afgrænsede bydelscenter i Gug mod nord helt frem til Landlystvej.

I perioden fra 27. november 2013 til 3. januar 2014 har der været fordebat om udvidelse af bydelscentret i Gug.

Udvidelsen er en udløber af et ønske om at inddrage ejendommen Gugvej 184 til centerformål med mulighed for butikker m.m. Dette kan ikke realiseres med mindre bydelscenteret i Gug udvides.

Det er kommuneplanens intention at skabe et stærkt bydelscenter i Gug med stor mangfoldighed af aktiviteter og servicetilbud langs Gugvej mellem motorvejsbroen og Sdr. Tranders Vej. Et område, hvor der også tidligere har været butikker og blandede funktioner. For at understøtte denne intention ønskes det afgrænsede bydelscenter udvidet helt frem til Landlystvej.

Området er bydelens center, koncentreret hvor tilgængeligheden er størst og genevirkningerne mindst, nemlig langs Gugvej og den vestlige del af Sønder Tranders Vej.

Mulighed for udvidelse af det afgrænsede bydelscenter i Gug
Planloven foreskriver at: ”Bymidter og bydelscentre skal afgrænses efter en statistisk metode, der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud og privat og offentlig service.”

Anvendelse af den ”Statistiske Metode” giver meget sjældent udslag i mulighed for udvidelse af en eksisterende bymidte eller et eksisterende bydelscenter pga. mangel på tilstedeværelse af en bred vifte af kunderelaterede funktioner.

Metoden er gennemført for Bydelscenter Gug, og det har vist sig, at det vil være muligt at udvide afgrænsningen af bydelscenteret mod nord.

Statistisk _metode
Den statistiske metodes muligheder for udvidelse af bydelsecentret i Gug
(Lilla streg viser eksisterende afgrænset bydelscenter, gule cirkler er 25 m om hver produktionsenhed og rød amøbe er 100 m om faktisk bymidtekerne)

Fakta om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre definerer, at følgende Hovedgrupper fra CVR er vigtige aktivitetsskabende funktioner i bymidter og bydelscentre:

 • Hovedgruppe I. Detailhandel m.v.
 • Hovedgruppe II. Hoteller, restauranter m.v.
 • Hovedgruppe III. Persontransport
 • Hovedgruppe IV. Pengeinstitutter, forsikring m.v.
 • Hovedgruppe V. Forretningsservice m.v.
 • Hovedgruppe VI. Offentlig administration m.v.
 • Hovedgruppe VII. Sundhedsvæsen
 • Hovedgruppe VIII. Kultur m.v.

Hver produktionsenhed omgives af en cirkel med en radius på 25 meter. Hvor disse cirkler (nærarealer) overlapper hinanden, dannes samlede områder, som er mulige bymidtekerner.

De dannede mulige bymidtekerner skal opfylde tre krav til sammensætningen og variationen i bymidtekernens produktionsenheder for at være en faktisk bymidtekerne:

 1. Kernen skal rumme mindst en produktionsenhed fra 4 forskellige hovedhovedgrupper.
 2. Kernen skal rumme mindst to produktionsenheder fra hovedhovedgruppe I: Detailhandel m.v.
 3. Kernen skal rumme mindst en produktionsenhed fra enten hovedgruppe VI: Offentlig administration m.v., VII: Sundhedsvæsen eller VIII: Kultur m.v.

Der adderes en 100 meter randzone til de faktiske bymidtekerner. Det samlede område, der udgøres af den faktiske bymidtekerne og randzonen, er den statistisk afgrænsede bymidte.

 

Ny afgrænsning
På baggrund af den statiskemetode forslås afgrænsningen af bydelscenter Gug ændret.

Detailhandel _foer

Detailhandel _efter

Eksisterende afgrænsning af bydelcenter Gug
Forslag til ændret afgrænsning

Ændringer i kommuneplanrammen
Den eksisterende kommuneplanramme 4.3.C1 Gugvej m.m. er ændret, så kortet under overskriften "Anvendelse" viser det nye bydelscenter.

08-09-2014