Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 4.049 for området ved Samsøgade og Bernstorffsgade

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Øst Aalborg (Vejgård-området) og omfatter rammeområderne "4.1.B5 Petersborgvej m.m." og "4.1.O4 Østre Allé".

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og det aktuelle ønske til et boligprojekt på området for den tidligere Aalborg Skøjtehal ved Samsøgade og Bernstorffsgade i Vejgård.

Det ønskes at etablere boliger på matriklen 1aix. Matriklen er primært omfattet af kommuneplanramme 4.1.B5, med anvendelsen boliger, men en del af matriklen er omfattet af kommuneplanramme 4.1.O4 med anvendelsen offentlige formål. Kommuneplanrammen 4.1.B5 udvides derfor til at omfatte hele matriklen, og 4.1.O4 indskrænkes tilsvarende.

4 049 Rammer Foer 4 049 Rammer Efter

Illustrationerne ovenfor viser afgrænsningen af kommuneplanrammerne 4.1.B5 og 4.1.O4 før (tv) og efter (th). Afgrænsningen af matrikel 1aix er vist (blå streg) for at tydeliggøre i hvilket omfang kommuneplanrammen 4.1.B5 udvides og 4.1.O4 indskrænkes.

Ud over ændringen i afgrænsningen af rammen, er 4.1.O4 uændret.

Kommuneplanrammen 4.1.B5 deles op i to delområder, hhv. delområde 1 og 2. Opdelingen er vist på illustrationen nedenfor. 

Rammerne for delområde 1 er uændret. 

I rammerne for delområde 2 ændres bebyggelsesprocenten fra max. 55 til 86, og max. højde ændres fra 11,5 m til 14 m.

Delområder 1 og 2

19-06-2017