Kommuneplan forsiden

Redegørelse 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Aalborg Kommune ønsker ikke længere at anvende ejendommen Nørre Tranders Vej 69 til skolefritidsordning. Derfor overføres matriklen fra kommuneplanrammen 4.1.O5, som er udlagt til offentlige formål, til kommuneplanrammen 4.1.B22, der er udlagt til boligformål.

Ejendommen tillægges de samme rammebestemmelser som gælder for det omkringliggende boligområde. Det vil sige, at der kan opføres boliger (åben-lav/tæt-lav/etage), laves enkeltstående butikker (jf. retningslinie 7.1.5), klinikker, service, institutioner, rekreative formål, mindre tekniske anlæg, kulturelle formål, fritidsformål eller kontorer. Bebyggelsen kan opføres i max 2 etager i max 8,5 meters højde, og bebyggelsesprocent er max. 30 for for åben-lav boliger og max. 40 for anden bebyggelse.

4-031_rammer _foer  4-031_rammer _efter
Eksisterende kommuneplanrammer Forslag til nye kommuneplanrammer
12-01-2015