Kommuneplan forsiden

10.1.F3 Flugtskyde­bane

Mål

Det er målet at fastholde områdets anvendelse til støjende fritidsformål i form af flugtskydebane.


Området med flugtskydebane.
25-04-2016
Anvendelse
Fritidsformål
(støjende fritidsformål)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Miljø
Miljøklasse 1-7, se Bilag A
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra rundkørslen på Aalborgvej
Zoneforhold
Landzone
Andre planer