Kommuneplan forsiden

10.1.R3 Lundevej, fritidsområde

Mål

Det er målet at fastholde og udvikle området som et attraktivt område til fritidsformål.

Anvendelse

Området kan anvendes til ride-, fjerkræ-, brevdue- og hundetræningsklubber og tilsvarende aktiviteter med dyrehold som formål.

101R3_150
Luftfoto over området
Zoneforhold

Landzone og byzone.

25-04-2016
Anvendelse
Fritidsanlæg
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 10
Højde: Max 5 meter
Etager: Max. 1
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Lundevej
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
By- og landzone
Andre planer