Kommuneplan forsiden

10.1.O3 Kirkegård

Mål

Området skal sikres en fortsat anvendelse til kirkegård og kapel. Det er særligt vigtigt, at der er gode parkeringsmuligheder og god tilgængelighed til området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kapellet er en meget karakteristisk bygning som i Nibe Kommuneatlas 2002 er angivet med en høj bevaringsværdi, og også er omfattet af den bevarende lokalplan 88 for Nibe by.


Det bevaringsværdige kapel ved Kirkegården
Trafik - Veje og stier

Der er gode kollektive transportmuligheder i form af busstoppested på Sygehusvej lige syd for kirkegården.

Parkering skal finde sted med vejadgang fra Sygehusvej.

25-04-2016
Anvendelse
Kulturelle formål
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se  retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Vejadgang fra Sygehusvej
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer