Kommuneplan forsiden

10.1.O1 Sygehusvej, ældrecenter

Mål

Hovedparten af området rummer ældrecentret Solsidecentret med tilhørende servicefaciliteter og boliger, mens der i den nordlige del af området er en børnehave.

101O1_150
Solsidecentret - luftfoto
Arkitektur - Byrum og landskab

Parkeringsarealer og de omkringliggende arealer i det hele taget skal gives en grøn karakter til gavn og brug for både lokalområdet og Nibe by.

Trafik - Veje og stier

Der er gode kollektive transportmuligheder i form af busstoppested på Sygehusvej lige udenfor ældrecentret.

25-04-2016
Anvendelse
Klinikker
Institutioner
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for området: Max. 25

Etager: Max 1

Højde: Max. 8,5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Arkitektur - Byrum og landskab
Friarealer skal gives en grøn karakter.
Trafik - Veje og stier
Vejadgang skal ske fra Sygehusvej og Vestervangen
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone
Andre planer