Kommuneplan forsiden

Udvidelse af erhvervs­området ved AKAFA i Svenstrup

By- og Landskabsudvalget har på mødet 28. maj 2015 godkendt, at der arbejdes videre med at udarbejde forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund af projektet udvidelse af erhvervsområdet ved AKAFA i Svenstrup.

Planernes videre proces
I efteråret 2015 forventes udsendt egentlige planforslag, hvoraf arealanvendelsen med byggemuligheder, veje, stier o.l. vil fremgå. I forbindelse med planernes offentliggørelse vil du modtage orientering om planforslagene.

Der forventes også afholdt et borgermøde, hvor der orienteres om projektet og planernes indhold.

I den offentlige høring vil der igen være mulighed for at fremsende indsigelser og bemærkninger, der danner baggrund for den politiske behandling i forbindelse med planernes endelige godkendelse.

 

Tidligere processer

Fordebat
By- og Landskabsudvalget har den 19. marts 2015 godkendt, at der igangsættes en fordebat vedrørende en mulig udvidelse af erhvervsområdet ved AKAFA i Svenstrup.

Der var offentlig debat fra den 25. marts til den 22. april 2015.

Materiale i forbindelse med fordebatten:

 

Kort _AKAFA

28-05-2015