Kommuneplan forsiden

Tillæg H.025 Vindmølleplan

Aalborg Byråd godkendte den 23. september 2013 et kommuneplantillæg for ny vindmølleplan.

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Miljøvurdering
I forbindelse med kommuneplantillæg H.025 er der udarbejdet en Miljørapport - MV. Klik her for at rapporten.

Klage
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan og Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.byg@aalborg.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 30. oktober 2013. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 2. april 2014.

23-09-2013
Andre planer

Klik på billedet for at åbne den statslige hjemmeside om vindmøller

Staten har oprettet en samlet informationsside om vindmøller. Se den her.