Kommuneplan forsiden

Fordebat om udvidelse af bydelscentret i Gug

Teknik- og Miljøudvalget har den 21. november 2013 godkendt, at der igangsættes en fordebat vedrørende udvidelse af bydelscentret i Gug.

Fordebatten
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning for at udvide det afgrænsede bydelscenter i Gug mod nord helt frem til Landlystvej. Udvidelsen er en udløber af et ønske om at inddrage ejendommen Gugvej 184 til centerformål med mulighed for butikker m.m.

Planloven foreskriver, at butikker skal placeres indenfor afgrænsede bymidter og bydelscentre, og Gugvej 184 ligger umiddelbart udenfor det afgrænsede bydelscenter i Gug. Debatten iværksættes nu, fordi ønsket om den nye butik i området ikke kan realiseres, med mindre bydelscenteret i Gug udvides til også at omfatte ejendommen Gugvej 184. En sådan udvidelse kræver planlægning med offentlighedsfase, hvor myndigheder, foreninger og borgere kan få lejlighed til at drøfte forslaget.

Det er kommuneplanens intention at skabe et stærkt bydelscenter i Gug med stor mangfoldighed af aktiviteter og servicetilbud langs Gugvej mellem motorvejsbroen og Sdr. Tranders Vej. Et område, hvor der også tidligere har været butikker og blandede funktioner. For at understøtte denne intention udvides debatten til at omfatte en udvidelse af det afgrænsede bydelscenter helt frem til Landlystvej.

Spørgsmål til debat

  • Hvad synes du om planerne om flere butikker ved Gugvej i Gug?
  • Er der behov for flere butikker i Gug?
  • Hvad kan du se af fordele og ulemper ved ændringen - både i forhold til nærområdet og byen i det hele taget?

Indsigelsesfrist mv.
Der er offentlig debat fra den 27. november 2013 til den 3. januar 2014.

Hvis du har synspunkter eller ideer til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 3. januar 2014. Supplerende spørgsmål kan rettes til Charlotte Zeth Andersen, 9931 2211, e-mail cza-teknik@aalborg.dk.

Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan & Byg
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

E.mail: plan.byg@aalborg.dk

Afgraensning _300
Forslag til ny afgrænsning mod nord.
21-11-2013