Kommuneplan forsiden

Fordebat om Aalborg Letbane

Aalborg Letbane skal forbinde det nye Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet med Midtbyen og Vestbyen. Letbanen skal køre på en 12 km lang strækning med 24 stoppesteder, og hele turen tager 35 minutter.

Borgermøde torsdag 10. april kl. 19

Kom til borgermøde torsdag den 10. april kl. 19 og hør om de spændende planer for letbanen. Mødet bliver holdt i Odd Fellow Palæ’et, Boulevarden 20.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen Aalborg vil orientere om planerne for Aalborg Letbane og der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Idéfase 2. april til 30. april 2014

Fra 2. april til 30. april 2014 har alle mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til den videre proces.

VVM-arbejdet har særligt fokus på

  • Trafikale forhold
  • Bymiljø
  • Støj, luftforurening og klima

Send din ide, dit synspunkt eller dit forslag på mail til plan.byg@aalborg.dk eller pr. brev til:

           By- og Landskabsforvaltningen
           Stigsborg Brygge 5
           9400 Nørresundby

Spørgsmål kan rettes til projektleder Jesper Schultz på mail jesper.schultz@aalborg.dk eller tlf. 9931 2246.

Foto
Status