Kommuneplan forsiden

Fordebat om vindmøller ved Lyngdrup

By- og Landskabsudvalget har den 12. juni 2014 godkendt, at der igangsættes en fordebat på et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og Miljøvurdering, for at udvide vindmølleparken Lyngdrup med 8 møller i en parallel række til de eksisterende møller.

Fordebatten
Som start på planarbejdet udsendes dette oplæg for at invitere borgere og andre til at komme med forslag og ideer, som kan indgå i den videre planlægning. Efter en vurdering og bearbejdning af de indkomne ideer og forslag, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Sideløbende med dette udarbejdes et forslag til lokalplan for området.

Debatmaterialet beskriver i korte træk projektet og processen for det videre planarbejde. Se debatmaterialet her.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
VVM-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:

  • Påvirkning af nabobebyggelser
  • Visuelt samspil med andre vindmøller og tekniske anlæg i området
  • Påvirkning af oplevelsen af landskab, kirker og kulturmiljøer
  • Lysafmærkning i forhold til lufttrafik
  • Påvirkning af beskyttet natur
  • Påvirkning af klimaet

Informationsmøde onsdag 25. juni kl. 19

Kom til informationsmøde onsdag den 25. juni kl. 19 og hør nærmere om planlægningen og projektet.

Mødet bliver holdt i Langholt Hallens Cafeteria, Øster Hassing Vej 10, 9310 Vodskov.

Frist for bemærkninger
Fordebatten er fra 18. juni til 6. august 2014 – og er således forlænget på grund af sommerferien.

Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til By- og Landskabsforvaltningen senest den 6. august 2014 på:

Mail: plan.udvikling@aalborg.dk  eller pr. brev til:

           By- og Landskabsforvaltningen
           Stigsborg Brygge 5
           9400 Nørresundby

Spørgsmål kan rettes til planlægger Peter Serup på mail peter.serup@aalborg.dk eller tlf. 9931 2240.

DSC05427_250