Kommuneplan forsiden

Se forslag til byudviklingsplanen her:

Tillæg 6.022 - Byudviklingsplan for Frejlev med miljørapport

 

Opsamling på fordebat

By- og Landskabsudvalget godkendte den 7. september opsamling på fordebat for Byudviklingsplan for Frejlev. 

Som en del af opsamlingen på fordebatten blev det vurderet hvilke af de forslåede byområder og forbindelser, der vil blive arbejdet videre med.

Forslag Til Byomraader Fra Opsamling Paa Fordebat Frejlevpdf
Forslag til byområder, baseret på fordebatten.
Styrkede Forbindelser
Forslag til forbindelser der kan styrkes i byudviklingen, baseret på fordebatten.

Fordebat

Aalborg Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes en byudviklingsplan for Frejlev, så der ligger et opdateret plangrundlag for byen. Planen skal skabe rammerne for synergi og helhed, så der kan opnås en målrettet og koordineret indsats af offentlige og private investeringer til byforskønnelse og byudvikling.

Frejlev er én af i alt 11 oplandsbyer, som kommunen vurderer har et særligt byudviklingspotentiale.

Der gennemføres derfor en fordebat i perioden fra den 16. marts til den 20. april 2017, hvor alle borgere har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til byudviklingen i Frejlev, til brug for den videre planlægningsproces.

Der afholdes borgermøde på Frejlev Skole (Hjemmeområde 3), onsdag den 5. april 2017 kl. 19 - 21. Her vil der være mulighed for at bidrage med idéer og nye perspektiver til den kommende planlægning. Alle er velkomne.

Hvis du vil vide mere, så hent inspiration i denne flyer og det uddybende debatoplæg her.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte By- og Landskabsforvaltningen, Mette Valentiner Nielsen på tlf. 9931 2227 og/eller e-mail mette.nielsen@aalborg.dk

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 20. april 2016 på:

plan.udvikling@aalborg.dk

eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Bagsidekort Stor Frejlev

Oplæg fra borgermøde i Frejlev den 5. februar 2017

Opsamling fra workshops til borgermøde den 5. april

Bemærkninger fra fordebatten for byudviklingsplan for Frejlev

By- og Landskabsudvalget 7. september 2017: Opsamling på fordebat for byudviklingsplan for Frejlev

Bilag til 7. september 2017: Opsamling på fordebat for byudviklingsplan for Frejlev