Kommuneplan forsiden

Tillæg 3.019 for boliger i Blegdalsparken

Aalborg Byråd godkendte den 23. november 2015 forslag til kommuneplantillæg 3.019 for området Blegdalsparken i Hasseris.

I perioden

2. december 2015 til den 3. februar 2016

er planforslaget fremlagt i offentlig høring.

 

Planen består af:

Sammen med kommuneplantilllægget godkendte byrådet lokalplan 3-3-111.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål til planens indhold eller brug, er du velkommen til at kontakte Jeppe Fink, tlf. 99312245.

Hvis du har indsigelser eller bemærkninger til forslaget skal de senest den 3. febraur 2016 sendes til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Eller på E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

Miljøvurdering
Kommunen har truffet afgørelse om, at der ikke vil blive foretaget en miljøvurdering, idet planforslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget senest den 30. december 2015.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk for yderligere oplysninger.

23-11-2015