Kommuneplan forsiden

Fordebat om Nymarksminde Farm Park

Teknik- og Miljøudvalget har godkendt, at der igangsættes en fordebat vedrørende udvidelse af Nymarksminde Farm Park.

Fordebatten
Aalborg Kommune ønsker at igangsætte en planlægning udvidelse af Nymarksminde Farm Park, som ligger ved Vestvej mellem Vodskov og Langholt.

Nymarksminde har eksisteret i 10 år og har gennem tiden fået landzonetilladelser til de nuværende anlæg, som bl.a. omfatter Bed & Breakfast, konferencefaciliteter, klappedyrsområde, junglesti, fodboldgolf og jordvold langs en del af vestskellet og Vestvej.

Med den ønskede udvidelse har farmparken nået et omfang, der udløser udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Da det berørte areal ikke er udlagt til Ferie- og Fritidsformål i kommuneplanen gennemføres en fordebat, inden der udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for området. Den udsendte fordebatskrivelse ken ses her.

Indsigelsesfrist mv.
Der er offentlig debat fra den 14. november til den 28. november 2012.

Hvis du har synspunkter eller ideer til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 28. november 2012. Supplerende spørgsmål kan rettes til Mette Kristoffersen, 9931 2220, e-mail met-teknik@aalborg.dk.

Teknik- og Miljøforvaltningen
Plan& Byg
Stigsborg Brygge 5
Postboks 219
9400 Nørresundby

E.mail: plan.byg@aalborg.dk


Her ligger Nymarks Minde Farm Park
14-11-2012