Kommuneplan forsiden

Debat om udvidelse af Hotel Hvide Hus

Teknik- og Miljøudvalget har den 2. april 2009 godkendt fordebat om udvidelse af Hotel Hvide Hus.

Fordebatten
Byrådet ønsker at imødekomme interessen for at bygge høje og markante bygninger, men kun inden for særligt udpegede områder, og kun efter en grundig analyse af det påtænkte byggeris positive og/eller negative konsekvenser for byen og for nærområdet.

Debatfolderen præsenterer i korte træk hvad ansøgers ønsker går ud på og visualiserer den konkrete projektidé med henblik på at give offentligheden en fornemmelse af, hvad udvidelsen af højhuset vil betyde for den visuelle oplevelse af Hotel Hvide Hus. Herudover skitseres det videre forløb, hvis det efter fordebatten besluttes at arbejde videre med udvidelsesplanerne.

Der afholdes offentligt debatmøde

torsdag den 14. maj 2009 kl. 19.00
på Teknik- og Miljøforvaltningen,
Stigsborg Brygge 5,
9400 Nørresundby.

Indsigelsesfrist mv.
Der er offentligt debat fra den 22. april til den 20. maj 2009.

Folderen er fremlagt til offentligt eftersyn på:

  • Aalborg Bibliotekerne,
  • Kundecentret, Stigsborg Brygge 5,
    9400 Nørresundby

Hvis du har synspunkter eller ideer, kan du skrive/maile til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 20. maj 2009. Supplerende spørgsmål kan rettes til Karin Højlund, tlf. 9931 2236 eller på e-mail: kah-teknik@aalborg.dk

Teknik- og Miljøforvaltningen,
Plan & Byg,
Stigsborg Brygge 5,
Postboks 219,
9400 Nørresundby

E-mail: plan.byg@aalborg.dk

02-04-2009
Status