Kommuneplan forsiden

Fordebat om vindmøller ved Bredhage, Aalborg Portland

By- og Landskabsudvalget har den 12. august 2014 godkendt, at der igangsættes en fordebat på et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering for opstilling af 5 vindmøller ved Bredhage nord for Rørdalsvej i den østlige del af Aalborg.

Fordebatten
Som start på planarbejdet udsendes dette oplæg for at invitere borgere og andre til at komme med forslag og ideer, som kan indgå i den videre planlægning. Efter en vurdering og bearbejdning af de indkomne ideer og forslag, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering.

Debatmaterialet beskriver i korte træk projektet og processen for det videre planarbejde. Se debatmaterialet her.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
En VVM-redegørelse skal belyse projektets direkte og indirekte, kortsigtede og langsigtede virkninger på omgivelserne, herunder:

  • Forhold for befolkning, dyr og planter.
  • Jord-, vand-, luft og klimatiske forhold.
  • Omfanget af trafik og transport.
  • Kulturarven.
  • Landskabet.
  • Afledte virkninger på samfundsøkonomien.

Frist for bemærkninger
Fordebatten er fra 20. august til 17. september 2014.

Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til By- og Landskabsforvaltningen senest den 17. september 2014 på:

Mail: plan.udvikling@aalborg.dk  eller pr. brev til:

           By- og Landskabsforvaltningen
           Plan og Udvikling
           Stigsborg Brygge 5
           9400 Nørresundby

Spørgsmål kan rettes til planlægger Peter Serup på mail peter.serup@aalborg.dk eller tlf. 9931 2240.

Bredhage _vindmoller _250