Kommuneplan forsiden

Fordebat om vindmøller ved Øster Hassing Kær

By- og Landskabsudvalget har den 6. november 2014 godkendt, at der igangsættes en fordebat på et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og Miljøvurdering, for udskiftning af de 8 eksisterende møller med 6 nye vindmøller ved Øster Hassing Kær.

Fordebatten
Som start på planarbejdet udsendes dette oplæg for at invitere borgere og andre til at komme med forslag og ideer, som kan indgå i den videre planlægning. Efter en vurdering og bearbejdning af de indkomne ideer og forslag, udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering. Sideløbende med dette udarbejdes et forslag til lokalplan for området.

Debatmaterialet beskriver i korte træk projektet og processen for det videre planarbejde. Se debatmaterialet her.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
VVM-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:

  • Påvirkning af nabobebyggelser
  • Visuelt samspil med andre vindmøller og tekniske anlæg i området
  • Påvirkning af oplevelsen af landskab, kirker og kulturmiljøer
  • Påvirkning af beskyttet natur
  • Påvirkning af klimaet

Informationsmøde onsdag 26. november kl. 19

Kom til informationsmøde onsdag den 26. november kl. 19 og hør nærmere om planlægningen og projektet.

Mødet bliver holdt på Gandrup Kro, Stationsvej 9, 9362 Gandrup.

Frist for bemærkninger
Fordebatten er fra 17. november til 15. december 2014.

Hvis du har idéer, synspunkter og forslag til det videre planlægningsarbejde, kan du skrive/maile til By- og Landskabsforvaltningen senest den 15. december 2014 på:

Mail: plan.udvikling@aalborg.dk  eller pr. brev til:

           By- og Landskabsforvaltningen
           Stigsborg Brygge 5
           9400 Nørresundby

Spørgsmål kan rettes til planlægger Peter Serup på mail peter.serup@aalborg.dk eller tlf. 9931 2240.

DSC05427_250