Kommuneplan forsiden

Tillæg 5.013 Område ved Bilgården Hostrup

Byrådet godkendte den 8. juni 2015 kommuneplantillæg 5.013 for rammeområde 5.6.H1 Hostrup.

Planen består af

- Kommuneplanramme 5.9.H1 Hostrup
- Retningslinie 7.1.4 Pladskrævende varegrupper
- Redegørelse til kommuneplantillæg 5.013

Samtidig med kommuneplantillægget godkendte byrådet lokalplan 5-9-107, Autohandel og værksted mv., Sulsted Kirkevej, Hostrup.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Har du spørgsmål om planens indhold eller planens brug, er du velkommen til at kontakte Anne-Vibeke Skovmark på e-mail anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk eller tlf. 9931 2243.

Klagefrist
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklage til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 15. juli 2015.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 17. december 2015.

Supplerende spørgsmål kan rettes til Anne-Vibeke Skovmark, tlf. 9931 2243, eller e-mail: anne-vibeke.skovmark@aalborg.dk

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling Stigsborg Brygge 5
Postboks 219 9400 Nørresundby
E-mail: plan.udvikling@aalborg.dk

 

08-06-2015