Kommuneplan forsiden

Fordebat - Nyt boligområde i den sydlige del af Fjellerad

Fjellerad og Omegns Udviklingsselskab (FOU) ønsker at igangsætte en planlægning for et nyt område til boligbebyggelse øst for Hålsvej i Fjellerad. Området er ca. 3 ha. Se beliggenheden på kortet, hvor området er markeret med rødt.

I kommuneplanen er Fjellerad udpeget som en landsby. For at arealet kan inddrages i kommuneplanen til boligformål, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger anvendelsen af området til boligformål. På den baggrund gennemføres en fordebat, hvor alle i perioden fra 30. november 2016 til 2. januar 2017 har mulighed for at komme med idéer, synspunkter og forslag til brug for det videre planarbejde.

Med udgangspunkt i fordebatten vil Aalborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og et forslag til en lokalplan for udnyttelsen af området. Disse planer forventes udsendt i en 8 ugers offentlig høring.

Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest 2. januar 2017 på:

e-mail: plan.udvikling@aalborg.dk eller pr. brev til:

By- og Landskabsforvaltningen
Plan & Udvikling
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vi foretrækker elektronisk post (e-mail).

Hvis du har spørgsmål til planlægningen eller projektet, kan du kontak­te By- og Landskabsforvaltningen, Tina Adamsen, tlf. 99 31 22 33, tina.adamsen@aalborg.dk.

Oversigtskort _Fjellerad _500

24-11-2016
Planforslag