Kommuneplan forsiden

Kommuneplanrevision for Midtby

Kommuneplanen for Midtbyen skal revideres. Revisionen omfatter Aalborg Midtby, Ø-gadekvarteret, Aalborg Vestby og Nørresundby Midtby.

I perioden fra 17. august 2005 til 12. oktober 2005 lagde Byrådet op til debat forud for revisionen af kommuneplanen. Byrådet offentliggjorde et debathæfte, som tog udgangspunkt i den nye hovedstruktur for Aalborg Kommune. Du kan få et eksemplar af debathæftet i Teknisk Forvaltnings Kundecenter, Servicebutikken eller se debathæftet her eller på overskriften i den blå højrespalte (pdf - 2 mb).

I forbindelse med fordebatten holdt Byrådet et debatmøde den 29. august kl. 19.00 i Medborgerhuset. Du kan læse et referat af mødet ved at klikke her eller på overskriften i den blå højrespalte.
 
Der udarbejdes nu et kommuneplanforslag med bud på nye kommuneplanrammer for de enkelte arealer. Forslaget fremlægges til offentlig høring medio 2006.

Har du spørgsmål om den kommende revision er du velkommen til at kontakte Karin Højlund, tlf. 99 31 20 96 eller Charlotte Zeth Andersen, tlf. 99 32 22 11.

28-10-2005
Status