Kommuneplan forsiden

Hovedstruktur 2013 - en Fysisk Vision for Aalborg Kommune

Aalborg Byråd godkendte den 25. november 2013 Hovedstuktur 2013 i Aalborg Kommunes kommuneplan.

Hovedstruktur 13_forside

Planen består af:

  • Ny Hovedstruktur, der består af temaerne (Byregion Aalborg, Aalborg - den attraktive storby, Byerne - et godt sted at bo hele livet, Nødvendige forbindelser - mobilitet, Det åbne land samt en Miljøprofil)
  • Konkrete Nedslag (emner/områder), der skal have særlig fokus i den kommende kommuneplanlægning.
  • Redegørelser til hvert tema i den nye Hovedstruktur.

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Klagevejledning
Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal sendes til Aalborg kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan og Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail plan.byg@aalborg.dk.

Klagen skal være modtaget senest den 1. januar 2014. Kommunen sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 25. maj 2014.

Miljøvurderingen består af en Redegørelse for bæredygtighed, der kan ses her, samt en samlet Miljøvurdering, der kan ses her.

25-11-2013
Andre planer
Planen findes også i en illustreret udgave. Se her.