Kommuneplan forsiden

Tillæg 8.009 Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod

Aalborg Byråd godkendte den 12. september 2016 kommuneplantillæg 8.009 Byudviklingsplan for Storvorde/Sejlflod. 

Planen består af:

Planen er først og fremmest tænkt som en digital plan. Det er dog op til dig selv, hvorvidt du ønsker at læse planen på skærmen, eller du vil udskrive den. Ønsker du en pdf-fil af det samlede tillæg, så tryk her.

Klagevejledning Afgørelsen om godkendelsen af kommuneplantillægget kan, for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 19. oktober 2016.

Du klager gennem Klageportalen, som du har adgang til via borger.dk og virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Aalborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500,- kr. Se Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Hvis planen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra annonceringsdatoen dvs. senest den 21. marts 2017.

12-09-2016
Andre planer
 
Pdf af Bydviklingsplan Storvorde/Sejlflod
Byrådets godkendelse af planforslag
Vil du se mere om den tidligere workshop, indlæg fra forbebat, den politiske behandling m.m. så klik her.